Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 220/2191/1994 Λογιστικός χειρισμός: α) ιδιοπαραγωγής παγίων, και β) αποζημιώσεως κλαπέντων εμπορευμάτων

(Λογιστικός χειρισμός: α) ιδιοπαραγωγής παγίων, και β) αποζημιώσεως κλαπέντων εμπορευμάτων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός: α) ιδιοπαραγωγής παγίων, και β) αποζημιώσεως κλαπέντων εμπορευμάτων
Νο 220. Γνωμ.2191/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας αριθμού πρωτ. ΥΠΕΘΟ 2191/4.10.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Ο λογιστικός χειρισμός της ιδιοπαραγωγής πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται με σαφήνεια στην παραγρ. 2.2.109 του Ελλ. Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

β) Το ποσό της αποζημιώσεως που θα εισπράξετε για τα απωλεσθέντα εμπορεύματά σας υποκαθιστά την αξία πωλήσεώς τους και συνεπώς ο λογιστικός χειρισμός δεν διαφοροποιείται από εκείνον των πωλήσεων, εκτός από το ότι η εισπραττόμενη αποζημίωση ενδείκνυται να καταχωρηθεί στο λογ/σμό "72" πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού και σε ανοιγόμενο ιδιαίτερο υπολογαριασμό του.

γ) Η λογιστική παρακολούθηση του ΦΠΑ γίνεται στο λογ/σμό 54.00, ο οποίος αναλύεται σε υπολογαριασμούς σύμφωνα με τη Γνωμάτευσή μας 138/1923/1993.

δ) Για τα θέματα υπαγωγής ή όχι στο ΦΠΑ των πράξεων που αναφέρετε στην επιστολή σας, αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο