Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 217/2177/1994 Λογιστικός χειρισμός: α) απώλειας εμπορευμάτων και β) ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων

(Λογιστικός χειρισμός: α) απώλειας εμπορευμάτων και β) ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός: α) απώλειας εμπορευμάτων και

β) ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων

Νο 217. Γνωμ.2177/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 17.6.94 (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΟ 2177/30.6.94), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Για τα εμπορεύματα που αποστείλατε σε πελάτη σας για "επίδειξη - δειγματισμό", ο οποίος στη συνέχεια κυρήχθηκε σε πτώχευση και κατά τις πληροφορίες σας τα εμπορεύματα αυτά δεν βρέθηκαν στο κατάστημα του πελάτη σας από το σύνδικο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Εάν δεν είναι βεβαιωμένη η απώλειά τους και εξακολουθείτε να τα διεκδικείτε, πρέπει να εμφανίζονται "ως εμπορεύματα σε τρίτους".

β) Εάν η απώλεια είναι βεβαιωμένη και τα εμπορεύματα καλύπτονται από ασφάλιση, το ποσόν της ασφαλιστικής αποζημίωσης που θα εισπράξετε αντικαθιστά το τίμημα πωλήσεως των απωλεσθέντων και συνεπώς ο λογιστικός χειρισμός δεν διαφοροποιείται από εκείνον των πωλήσεων, εκτός από το ότι η εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση ενδείκνυται να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 72 "πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού" και σε ανοιγόμενο ιδιαίτερο υπολογαριασμό του, με ανάλογο τίτλο (όπως 72.10 "ασφαλιστική αποζημίωση
κλαπέντων ή απωλεσθέντων εμπορευμάτων").

γ) Εάν η απώλεια είναι μεν βεβαιωμένη αλλά δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, τότε το κόστος κτήσεως των απωλεσθέντων εμπορευμάτων θα χρεωθεί ο λογαριασμός 81.02.10 "ζημιές από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων" με πίστωση του λογαριασμού 78.10.05 "τεκμαρτά έσοδα από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων
αποθεμάτων".

Η τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης, που τηρούνται κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό της Αναλυτικής Λογιστικής 94 "αποθέματα", γίνεται μαζί με τις εγγραφές ενημερώσεως και τακτοποιήσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Ειδικότερα, τα δεδομένα του λογαριασμού 78.10 "τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων" (και των υπολογαριασμών του) μεταφέρονται με χρέωση του λογαριασμού 90 "διάμεσοι - αντικρυζόμενοι λογαριασμοί" (και του δευτεροβάθμιου του 90.07) - μέσω του 96.78 ή απευθείας - στην πίστωση του λογαριασμού 96.22.78, στη χρέωση του οποίου μεταφέρεται από τη μερίδα αποθήκης των οικείων
υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 "αποθέματα", το ισόποσο κόστος παραγωγής (ή αγοράς) των καταστραφέντων, ή απωλεσθέντων ακατάλληλων εμπορευμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 78.10 καταχωρείται στη δημοσιευόμενη κατάσταση του λογαριασμού 86 "αποτελέσματα χρήσεως" καθώς και στην κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (βλ. τα υποδείγματα στις παραγρ. 4.1.202 και 4.1.402 Γ.Λ.Σ.) όπως ακριβώς και ο λογαριασμός 78.00 "ιδιοπαραγωγή και
βελτιώσεις παγίων" (βλ. παράγρ. 2.2.803 περίπτ. 5-8 του Γ.Λ.Σ.). Για τα φορολογικά θέματα που τυχόν ανακύπτουν από τους προηγούμενους χειρισμούς, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Η μεταφορά, από τους λογαριασμούς των αποθεμάτων στους οικείους λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων, των εμπορευμάτων (μηχανημάτων πληροφορικής) που αποφάσισε η επιχείρηση να ιδιοχρησιμοποιεί ως πάγια, γίνεται με χρέωση των οικείων λογαριασμών του παγίου και πίστωση του λογαριασμού 78.10.08 "τεκμαρτά
έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων ως παγίων".

Για την τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης και του λογαριασμού 78.10.08 εφαρμόζονται τα αναφερόμενα αμέσως προηγούμενα για την περίπτ. γ'. Στη συνέχεια διενεργείται και η λογιστική εγγραφή λογισμού του ΦΠΑ αυτοπαραδόσεως (ο οποίος χρεώνεται στο λογαριασμό 63.98.08 "ΦΠΑ εμπιπτόμενος στη φορολογία
εισοδήματος").ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο