Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 219/2184/1994 Αρμόδιοι Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλονται από Ξενοδοχείο σε Ξενοδοχείο όταν στέλνεται για διανυκτέρευση μέρος γκρουπ (ορισμένα άτομα), καθώς και τα εισπραττόμενα έσοδα ολόκληρου του γκρουπ ή μέρους αυτού

(Αρμόδιοι Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλονται από Ξενοδοχείο σε Ξενοδοχείο όταν στέλνεται για διανυκτέρευση μέρος γκρουπ (ορισμένα άτομα), καθώς και τα εισπραττόμενα έσοδα ολόκληρου του γκρουπ ή μέρους αυτού)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Αρμόδιοι Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλονται από Ξενοδοχείο σε Ξενοδοχείο όταν στέλνεται για διανυκτέρευση μέρος γκρουπ (ορισμένα άτομα), καθώς και τα εισπραττόμενα έσοδα ολόκληρου του γκρουπ ή μέρους αυτού

Νο 219. Γνωμ.2184/1994

Με τη σχετική επιστολή σας με ημερομηνία 1.8.1994, ερωτάτε για τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) στην ακόλουθη περίπτωση:

"Οταν στο Ξενοδοχείο μας δεν χωράει ολόκληρο το γκρουπ πελατών, στέλνουμε μερικά άτομα σε άλλο Ξενοδοχείο. Αυτό, για να πληρωθεί, εκδίδει παραστατικό προς εμάς και εμείς εκδίδουμε συνολικό παραστατικό (για όλα τα άτομα του γκρουπ) προς το Τουριστικό Γραφείο κ.λπ.".

Η απάντησή μας είναι ότι, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Παρ. 1.101), τα οργανικά έξοδα και τα οργανικά έσοδα των οικονομικών μονάδων καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 6 & 7 του Γ.Λ.Σ. Με βάση αυτή την αρχή τα ποσά που καταβάλετε σε άλλα Ξενοδοχεία για την εξυπηρέτηση των πελατών σας, αποτελούν για σας οργανικά έξοδα και συνεπώς θα καταχωρηθούν στον αρμόδιο λογαριασμό της ομάδας 6. Κατάλληλος λογαριασμός για την καταχώρηση (χρέωση) των εξόδων είναι ο δευτεροβάθμιος 62.98 "Λοιπές παροχές Τρίτων", με τριτοβάθμιο τον 62.98.03 "Εξοδα Ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας", πιστούμενος λογαριασμός θα είναι ο 38.00 "Ταμείο" ή άλλος αρμόδιος λογαριασμός της ομάδας 5.

Οσον αφορά στα έσοδα που θα εισπράξετε από το Τουριστικό Γραφείο και αναφέρονται σ' ολόκληρο το γκρουπ των πελατών σας, ο αρμόδιος πιστούμενος λογαριασμός είναι ο Πρωτοβάθμιος 73 "Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών" και ο οικείος Δευτεροβάθμιος 73.00, ή 73.01 και τιτλοφορούμενος ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης της επιχείρησής σας. Αρμόδιος πιστούμενος λογαριασμός θα είναι ο Πρωτοβάθμιος 38 "Χρηματικά Διαθέσιμα" και Δευτεροβάθμιος ο 38.00 "Ταμείο" ή ο 30 "Πελάτες" αναλυόμενος σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ., όταν το εκδιδόμενο Τιμολόγιο δεν εξοφλείται αμέσως από το Τουριστικό Γραφείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο