Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 210/2158/1994 Χρόνος ενημερώσεως και τρόπος αναπτύξεως λογ/σμών Ομάδας 9 Γ.Λ.Σ.

(Χρόνος ενημερώσεως και τρόπος αναπτύξεως λογ/σμών Ομάδας 9 Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Χρόνος ενημερώσεως και τρόπος αναπτύξεως λογ/σμών Ομάδας 9 Γ.Λ.Σ.

Νο 210. Γνωμ. 2158/1994

Σε απάντηση της από 22.3.1994 επιστολής σας προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 1035500/241/0015/11.4.94 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος ενημερώσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής του Γ.Λ.Σ. και ποίοι από αυτούς είναι υποχρεωτικής τηρήσεως κ.λπ., περιλαμβάνονται στην 88/1668/1991 Γνωμάτευσή μας.

β) Η έκταση και ο τρόπος αναπτύξεως των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών της Ομάδας 9 σε τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κ.λπ. υπολογαριασμούς, καθορίζεται από κάθε εταιρεία με βάση το αντικείμενο
δραστηριότητάς της και τις ανάγκες της καθώς και το επίπεδο οργανώσεώς της, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο