Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 211/2153/1994 Λογιστικός χειρισμός προμήθειας υποπρακτορείων εφημερίδων - περιοδικών

(Λογιστικός χειρισμός προμήθειας υποπρακτορείων εφημερίδων - περιοδικών)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΛογιστικός χειρισμός προμήθειας υποπρακτορείων εφημερίδων - περιοδικών
Νο 211. Γνωμ. 2153/1994

Από την επιστολή σας 196/406/11.3.94 και τις τηλεφωνικές διευκρινίσεις που μας δώσατε προκύπτει ότι:
- Ως Κεντρικό Πρακτορείο Εφημερίδων - Περιοδικών παραλαμβάνετε τα έντυπα από τους εκδότες και τα προμηθεύετε σε όλη την Ελλάδα προς πώληση μέσω υποπρακτόρων και εφημεριδοπωλών.
- Οι υποπράκτορες και εφημεριδοπώλες σας αποδίδουν λογαριασμό, παρακρατώντας ορισμένο ποσοστό από την τιμή πωλήσεως ως προμήθειά τους, η οποία επιβαρύνει τη δική σας προμήθεια.

- Εσείς, ως Κεντρικό Πρακτορείο εκδίδετε σχετικές εκκαθαρίσεις προς τους εκδότες, στους οποίους αποδίδετε και το προϊόν των πωλήσεων μειωμένο κατά το ποσοστό της προμήθειάς σας.

και ερωτάτε:
Ποιός πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισμός της προμήθειας των υποπρακτόρων και εφημεριδοπολών.
Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Εφόσον η προμήθεια των υποπρακτόρων και εφημεριδοπωλών βαρύνει τη δική σας προμήθεια, δηλαδή είναι έξοδο που βαρύνει το Κεντρικό Πρακτορείο πρέπει να καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού 61.02 "λοιπές προμήθειες τρίτων" (κάτω από τον οποίο δύνασθε να ανοίξετε νέους τριτοβάθμιους εάν οι ανάγκες σας δεν
καλύπτονται από τους υπάρχοντες τριτοβάθμιους). Οι καταχωρήσεις αυτές θα γίνονται με βάση τις επί μέρους εκκαθαρίσεις των υποπρακτόρων και εφημεριδοπωλών.

β) Η προμήθειά σας όπως προκύπτει από τις σχετικές εκκαθαρίσεις που εκδίδετε προς τους εκδότες καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 73 "πωλήσεις υπηρεσιών" (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) και σε δευτεροβάθμιους κ.λπ. που ανοίγονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο