Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 208/2143/1994 Αξία κτήσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος

(Αξία κτήσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑξία κτήσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος
Νο 208. Γνωμ.2143/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας 284/94/11.2.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οπως σαφώς αναφέρεται στη γνωμάτευσή μας 94/1680/1992, που βασίζεται στα εκεί μνημονευόμενα έγγραφα του Χρηματιστηρίου Αξιών, από 1-2-1991 οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος (Ομολογίες, Ομόλογα Ελλην. Δημοσίου, τραπεζικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια Ελλην. Δημοσίου) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο με την καθαρή
τιμή τους, η οποία είναι απαλλαγμένη από το δουλευμένο τόκο και συνεπώς η χρηματιστηριακή τους αξία διαμορφώνεται με βάση την προσφορά και ζήτηση και δεν συμπίπτει αναγκαίως με την ονομαστική τους αξία, ούτε επηρεάζεται από το δουλευμένο τόκο, ο οποίος προστίθεται ιδιαιτέρως στην αξία των εκδιδόμενων Πινακιδίων και παρακολουθείται λογιστικώς, όπως καθορίζεται στην πιο πάνω γνωμάτευσή μας.

Από τα προηγούμενα σαφέστατα προκύπτει ότι, αξία του τίτλου σταθερού εισοδήματος, με την οποία καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς, δεν είναι η ονομαστική του αξία, αλλά εκείνη στην οποία αγοράζεται και γενικά αποκτάται (μέσω του χρηματιστηρίου ή εκτός του χρηματιστηρίου) ο τίτλος και η οποία δύναται να είναι μικρότερη, ή μεγαλύτερη της ονομαστικής ή και να συμπίπτει με αυτή. Στις περιπτώσεις, συνεπώς, που ο τίτλος αγοράζεται σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής του αξίας, η διαφορά δεν αντιπροσωπεύει "έκπτωση", όπως τη θεωρείτε
στην πιο πάνω επιστολή σας, και ούτε παρακολουθείται λογιστικώς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο