Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 207/2137/1994 Ζητείται παράταση του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του ΚΛΣΤ.

(Ζητείται παράταση του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του ΚΛΣΤ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Ζητείται παράταση του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του ΚΛΣΤ.


Νο 207. Γνωμ.2137/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας 332/1542/20.12.93 προς το Υπουργείο Εμπορίου, που μας διαβιβάστηκε με το Κ2-9687/7.2.94 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται δικαίωμα παρατάσεως του χρόνου ενάρξεως της υποχρεωτικής εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεχδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ), που αρχίζει από 1.1.94.
Δεδομένου όμως ότι, αφενός ζητάτε παράταση μόνο πέντε μηνών (μέχρι 31.5.1994) και αφετέρου η χρήση 1994 είναι η πρώτη χρήση υποχρεωτικής εφαρμογής, εάν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31.5.1994 του παλαιού σας Λογιστικού Σχεδίου ενταχθούν σωστά την 1.6.1994 στους λογαριασμούς του ΚΛΣΤ και στη συνέχεια τηρηθεί κανονικά το ΚΛΣΤ, δεν διαπράττετε ουσιαστική παράβαση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο