Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 203/2139/1994 Αξία κτήσεως εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών. Εξοδα επισκευής εισαγόμενων αγαθών βλαβέντων κατά την εισαγωγή (μεταφορά) τους

(Αξία κτήσεως εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών. Εξοδα επισκευής εισαγόμενων αγαθών βλαβέντων κατά την εισαγωγή (μεταφορά) τους)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑξία κτήσεως εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών. Εξοδα επισκευής εισαγόμενων αγαθών βλαβέντων κατά την εισαγωγή (μεταφορά) τους

No 203. Γνωμ. 2139/1994

Στα πιο πάνω ερωτήματα που θέτετε με την από 9.11.93 επιστολή σας προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 1138943/1001/0015/ 24.1.94 έγγραφό του, η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.203 του Γ.Λ.Σ., η αξία (κόστος) κτήσεως των εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών, συγκεντρώνεται και παρακολουθείται προσωρινά σε υπολογαριασμούς (κατά παραγγελία κ.λπ.) του πρωτοβάθμιου 32 "παραγγελίες στο εξωτερικό".

Ευθύς μετά την παραλαβή των αγαθών διαμορφώνεται η αξία κτήσεώς τους και μεταφέρεται στους οικείους υπολογαριασμούς αγορών της Ομάδας 2 καθώς και στις μερίδες αποθήκης. Για τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως εφαρμόζονται τα υποδεικνυόμενα στην Γνωμάτευσή μας 184/2098/1993, φωτοαντίγραφο της οποίας σας
επισυνάπτουμε.

β) Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα επισκευής εισαγόμενων αγαθών, για αποκατάσταση φθορών και βλαβών που υπέστησαν κατά τη μεταφορά και εκφόρτωσή τους, τα οποία βαρύνουν τoν προμηθευτή σας του εξωτερικού, καταχωρούνται στη χρέωση υπολογαριασμών του λογαριασμού 33.15 ή 33.16, οι οποίου πιστώνονται με την
είσπραξη των σχετικών ποσών από τον προμηθευτή (βλ. σχετικά την παράγρ. 2.2.304 περ. 12 του Γ.Λ.Σ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο