Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 200/2125/1994 Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ

(Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΤρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ

Νο 200 Γνωμ.2125/1994

Στην από 14.1.1994 επιστολή που μας απευθύνατε αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Η Εταιρεία μας εκμεταλλεύεται διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε πολλά γεωγραφικά σημεία της χώρας. Οι ξενοδοχειακές αυτές μονάδες λειτουργούν από άποψη λογιστικής ως υποκαταστήματα τα οποία δεν προσδιορίζουν αυτοτελές αποτέλεσμα και ως τούτου τηρούν τα Βιβλία και Στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Οι δοσοληψίες μεταξύ του Κεντρικού και των υποκαταστημάτων (αποστολές ή εισπράξεις μετρητών, μεταβιβάσεις υπολοίπων προσωπικών λογαριασμών, αποστολές εμπορευμάτων κ.λπ.) γίνονται με τη μεσολάβηση (χρεωπίστωση) του λογαριασμού 48 "Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα υποκαταστήματα" ο οποίος όπως είναι φυσικό εξισώνεται πάντοτε στο τέλος κάθε μήνα. Ο εν λόγω λογαριασμός αναλύεται σε υπολογαριασμούς κατά υποκατάστημα.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 48 με τον πιο πάνω τρόπο από την Εταιρεία μας είναι σύννομος".

Η απάντησή μας στα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Από τα αναφερόμενα στην πιο πάνω επιστολή σας προκύπτει ότι, τα υποκαταστήματά σας έχουν μερική λογιστική αυτοτέλεια και η ενσωμάτωση των δεδομένων των λογιστικών τους βιβλίων, στα λογιστικά βιβλία του Κεντρικού, γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, όπως ειδικότερα απαιτεί ο Κ.Β.Σ.

Ο πιο πάνω τρόπος λογιστικής παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων σας και τηρήσεως του λογαριασμού 48 "λογαριασμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα" είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παραγρ. 2.2.409), του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" (άρθρο 42β) παραγρ. 6 και του
Κ.Β.Σ. (άρθρο 9 παρ. 3 και 17 παρ. 5), δεδομένου ότι στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η βασική υποχρέωση ενσωματώσεως των δεδομένων των λογιστικών βιβλίων των υποκαταστημάτων στον ετήσιο ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, δίχως να καθορίζεται ότι αυτό θα γίνεται κάθε μήνα, συνεπώς δύναται να
γίνεται και μόνο στο τέλος της χρήσεως. Ηδη, όμως, ο Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εξειδικεύει το θέμα και ζητά μηνιαία ενσωμάτωση για τα υποκαταστήματα, από τα λογιστικά βιβλία των οποίων "δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα" και τέτοια είναι εκείνα που έχουν μερική λογιστική αυτοτέλεια, για τα οποία ο χειρισμός αυτός είναι και ο πλέον σωστός από λογιστικοδιαχειριστικής απόψεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο