Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 195/2123/1994 Περιεχόμενο λογ/σμού 69 και τρόπος αναπτύξεώς του καθώς και των αντίστοιχων των άλλων Ομάδων

(Περιεχόμενο λογ/σμού 69 και τρόπος αναπτύξεώς του καθώς και των αντίστοιχων των άλλων Ομάδων)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΠεριεχόμενο λογ/σμού 69 και τρόπος αναπτύξεώς του καθώς και των αντίστοιχων των άλλων Ομάδων

Νο 195 Γνωμ. 2123/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 17.12.93, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Οπως με σαφήνεια καθορίζεται στην παράγρ. 2.2.113 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), ο προαιρετικός λογαριασμός 69 δύναται να χρησιμοποιείται μόνο για την παρακολούθηση των κατ' είδος εξόδων των υποκαταστημάτων που δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια και δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιήσετε για το
σχηματισμό κ.λπ. των κέντρων κόστους, όπως ζητάτε, με την επιστολή σας.

β) Διευκρινίζεται ότι, κατά την κατάρτιση του Γ.Λ.Σ. τα έτη 1976 - 1980, που η χρησιμοποίηση των Η/Υ στη χώρα μας ήταν πολύ περιορισμένη, οι λογαριασμοί 19, 29, 39, 49, 59, 69 και 79 σχεδιάστηκαν για τις περιπτώσεις της χειρόγραφης λογιστικής, γι' αυτό και οι δευτεροβάθμιοί τους είναι με τρία ψηφία.

Προκειμένου οι τριψήφιοι αυτοί δευτεροβάθμιοι να χρησιμοποιηθούν σε COMPUTER, δύναται να μετατραπούν σε τετραψήφιους με την προσθήκη, στους κώδικες των πρωτοβάθμιων 19, 29, 39, 49, 59, 69 και 79, των κωδικών των άλλων πρωτοβάθμιων της ίδιας ομάδας, δηλαδή:

ο 19 αντί 190 θα γίνει 19.10, αντί 191 θα γίνει 19.11, αντί 192 θα γίνει 19.12,
αντί 193 θα γίνει 19.13 κ.λπ.
ο 29 αντί 290 θα γίνει 29.20, αντί 291 θα γίνει 29.21, αντί 292 θα γίνει 29.22
κ.λπ.
ο 39 αντί 390 θα γίνει 39.30, αντί 391 θα γίνει 39.31, αντί 392 θα γίνει 39.32
κ.λπ.
ο 49 αντί 494 θα γίνει 49.44, αντί 495 θα γίνει 49.45, ο 59 αντί 590 θα γίνει
59.50, αντί 591 θα γίνει 59.51, αντί 592 θα γίνει 59.52 κ.λπ.
ο 69 αντί 690 θα γίνει 69.60, αντί 691 θα γίνει 69.61, αντί 692 θα γίνει 69.62,
αντί 693 θα γίνει 69.63, αντί 694 θα γίνει 69.64, αντί 695 θα γίνει 69.65, αντί
696 θα γίνει 69.66, αντί 698 θα γίνει 69.68 κ.λπ.
ο 79 αντί 790 θα γίνει 79.70, αντί 791 θα γίνει 79.71, αντί 792 θα γίνει 79.72,
αντί 793 θα γίνει 79.73 κ.λπ.

γ) Επαναλαμβάνεται ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό 69 για να σχηματίσετε "τα κέντρα κόστους", όπως ζητάτε με την επιστολή σας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εταιρία σας "δεν είναι υποχρεωμένη στην τήρηση ης Αναλυτικής Λογιστικής.

Ούτε και άλλος λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό (δηλαδή, για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής). Σας συμβουλεύουμε να τηρήσετε προαιρετικά την Αναλυτική Λογιστική, αλλιώς πρέπει, κατ' ανάγκη, να ακολουθήσετε τα όσα υποδεικνύει το
Υπουργείο Οικονομικών στην παράγρ. 28.5.2 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ.

(αριθ. εγκ. ΠΟΛ.3/24.11.1992).

Υπογραμμίζεται ότι, η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής εξασφαλίζει πολύ χρήσιμες πληροφορίες στη Διοίκηση της επιχειρήσεως (υπολογισμός σωστού κόστους παραγωγής, αποτελεσμάτων κατ' είδος προϊόντος
κ.λπ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο