Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 197/2121/1994 Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών

(Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΛογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών

Νο 197. Γνωμ. 2121/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 10.1.94, σας γνωρίζουμε ότι, τα πραγματοποιούμενα για λογαριασμό των πελατών σας έξοδα δεν πρέπει να καταχωρούνται στους κατ' είδος λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6, αλλά σε χρέωση των προσωπικών λογαριασμών των πελατών, που τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 30 "πελάτες". Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δύνασθε να χρησιμοποιήσετε ένα κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 30 ως διάμεσο, όπως τον 30.90 "έξοδα για λογαριασμό πελατών (λογ. διάμεσος)", που θα αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά
πελάτη, οι οποίοι:

- θα χρεώνονται με τα πραγματοποιούμενα για λογαριασμό τους έξοδα,

- θα πιστώνονται με τα έξοδα που θα περιλαμβάνονται στο "Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Εκκαθάριση" που εκδίδετε για κάθε πελάτη, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, με χρέωση του τρεχούμενου προσωπικού λογαριασμού κάθε πελάτη (που τηρείται κάτω από τον 30.00 ή 30.01 κ.λπ.),

- τυχόν απομένουσα προς όφελός σας διαφορά θα μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 73 "πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)", μαζί με την προμήθειά σας.

Διευκρινίζεται ότι, ο τρεχούμενος προσωπικός λογαριασμός του πελάτη θα χρεώνεται και με την περιλαμβανόμενη στο "Τιμολ. Παρ. Υπηρ. Εκκαθάριση" προμήθειά σας, με πίστωση του λογαριασμου 73 "πωλήσεις υπηρεσιών".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο