Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 190/2119/1994 Χρησιμοποίηση δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ. για την παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων

(Χρησιμοποίηση δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ. για την παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΧρησιμοποίηση δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ. για την παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων

Νο 190 Γνωμ. 2119/1994

Με την επιστολή σας 42218/29.11.93 (που παραλήφθηκε από την υπηρεσία μας την 23.12.93) μας γνωρίζετε ότι, επειδή η κύρια δραστηριότητα της Τράπεζάς σας είναι η χορήγηση στεγαστικών δανείων, ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) 20.50, που μετά από σχετική αίτησή σας
εγκρίθηκε με την 167/2077/1993 γνωμάτευσή μας να χρησιμοποιήσετε, διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί για την ένταξη και παρακολούθηση "των εκατοντάδων χιλιάδων χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων" και ζητάτε να χρησιμοποιείτε και άλλον ένα δευτεροβάθμιο λογαριασμό.

Σε απάντηση της επιστολής σας αυτής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Κ.Λ.Σ.Τ. (Π.Δ. 384/1992) και τις διατάξεις των παραγράφων του 1.202, 2.2.201 και 2.2.700 περίπτ. 4, εγκρίνουμε, οι τράπεζες που χορηγούν πολυάριθμα στεγαστικά δάνεια να χρησιμοποιούν, για την παρακολούθησή τους, τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 20.65 μέχρι 20.70
και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων εσόδων από τόκους να χρησιμοποιούν τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 70.65 μέχρι 70.70. Οι λογαριασμοί αυτοί (20.65 - 20.70 και 70.65 - 70.70) αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους (ή και σε τεταρτοβάθμιους), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας.

β) Η γνωμάτευσή μας 167/2077/1993, με την οποία εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 20.50 και 70.50, ανακαλείται (γιατί οι επόμενοι δευτεροβάθμιοι 70.51, 70.54 και 70.55 είναι συμπληρωμένοι). Δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 20.50 και 70.50 αλλά μόνο οι λογαριασμοί 20.65 - 20.70 και 70.65 - 70.70.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο