Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 218/2180/1994 Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία

(Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΛογιστικός και φορολογικός χειρισμός προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Νο 218. Γνωμ.2180/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας με στοιχεία ΑΜ 3617/Δ.Θ./Κ.Μ./14.7.1994, με την οποία μας ρωτάτε τ' ακόλουθα, σχετικά με την καταβληθείσα αποζημίωση σε υπάλληλο επιχείρησης λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για την οποία είχε σχηματισθεί κατά τις προηγούμενες χρήσεις σχετική πρόβλεψη και ειδικότερα:

α) Ποιοι λογαριασμοί θα πρέπει να κινηθούν με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.
β) Η πίστωση του λογαριασμού 44.00.01 "Χρησιμοποιούμενες προβλέψεις", πότε γίνεται και πού πρέπει να γίνει (δηλαδή ποιος θα πρέπει να είναι ο χρεούμενος λογαριασμός).

γ) Η δαπάνη της αποζημίωσης πότε αναγνωρίζεται φορολογικά;
1) Για το ένα μέρος της, τότε που έγινε η πρόβλεψη;
2) Για το υπόλοιπο, τότε που καταβλήθηκε η αποζημίωση;
δ) Το ποσό της αποζημίωσης αναγνωρίζεται από την Εφορία μόνο στη χρήση που γίνεται η απόλυση;
Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι εγγραφές που γίνονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι θέμα που αφορά τον υπεύθυνο λογιστή της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Ο λογιστικός χειρισμός των αποζημιώσεων και των σχετικών προβλέψεων περιγράφεται με σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια στην παρ. 2.2.405 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980), όπου και σας παραπέμπουμε.

2. Ο φορολογικός χειρισμός της δαπάνης για τις σχηματιζόμενες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού, καθώς και τα λοιπά φορολογικά θέματα, αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο πρέπει να αποτανθείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο