Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2004 ]

ΣΔΟΕ/106030/23.06.04 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)

(Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό) )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑ.Π. 106030 23 Ιουνίου 2004

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Aρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Α.Π.105061/27.05.2004  έγγραφό μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Στην παράγραφο 5.4 Α (σελ. 9) που αφορά το «βιβλίο πελατών ξενοδοχείων - ξενώνα - ενοικιαζομένων δωματίων» εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκαν, οι ημερομηνίες στην στήλη «πιθανή ημερομηνία αναχώρησης», οι οποίες στο παράδειγμά μας συμπίπτουν με τις ημερομηνίες αναχώρησης, δηλαδή 31/7/03 και 25/8/03 αντίστοιχα (Επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό).
Επισημαίνεται ότι, παρέλκει η καταχώρηση της ημερομηνίας αναχώρησης (πραγματική) όταν αυτή συμπίπτει με την αναγραφόμενη πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (εγγρ. 10040004/4.2.2003)
- Ενδεικτικά υποδείγματα βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)

Α. Βιβλίο πελατών ξενοδοχείου, ξενώνα, ενοικιαζομένων δωματίων

α/α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Ημερομηνία Αριθμός δωματίου Πιθανή ημερ/νια αναχώρησης Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
Πελάτη (ενοίκου) Πελάτη (εντολέα τρίτου) 'Αφιξης Αναχώρησης
1 Δάρας Νίκος

-

20.7.03 31.7.03 108 31.7.03 Με πρωϊνό
2* Μαυρίδης Κων/νος Κοσμίδης TOURS ΕΠΕ 10.8.03 25.8.03** 215 25.8.03 Με γεύμα
*Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει την αμοιβή για τον πελάτη του (Μαυρίδη Κων/νο)
**Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώριση
με νέα ημερομηνία αναχώρησης

2) Στην παράγραφο 5.4 Β (σελ. 9) στο υπόδειγμα που αφορά το "βιβλίο πελατών κάμπιγκ" προστίθεται η στήλη "πιθανή ημερομηνία αναχώρησης" και επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό.

Β. Βιβλίο πελατών κάμπιγκ
.

α/α Ονομ/νυμο πελάτη Αριθμός ατόμων Ημερομηνία Είδος μέσου Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
'Αφιξης

Πιθανής Αναχώρησης

Αναχώρησης Κατασκηνωτικού Μεταφορικού

1 Δεσύλας Παύλος 5 5.6.03 18.6.03 18.6.03 Τροχόσπιτο - -
2 Γεωργιάδης Πέτρος 3 12.9.03 30.9.03 30.9.03 Μεγάλη σκηνή Αυτοκίνητο Με γεύμα3) Στη παράγραφο 6.5 η έκτη περίπτωση, (σελ. 12) κατόπιν νεωτέρας εγκυκλίου διαταγής της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
- «Επί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με Η/Υ σε παιδιά προσχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν αυτές θεωρούνται ως εκπαίδευση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρείται μητρώο μαθητών και εκδίδονται Α.Π.Υ. χωρίς Φ.Π.Α. (εγκ. Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1041/6.5.2004).»

4) Στη παράγραφο 12.4 η προτελευταία περίπτωση, (σελ. 21) συμπληρώνεται και επαναλαμβάνεται ως εξής:
- «Επί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής του ή εγγραφής του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM τεχνολογίας WORD) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/20.2.2003).»

Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας
Ηλίας ΑργυρόςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο