Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 193/2117/1994 Κατάρτιση του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος

(Κατάρτιση του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΚατάρτιση του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος Νο 193. Γνωμ. 2117/1994

Σε απάντηση του εγγράφου σας 919/17.12.93, με το οποίο μας ερωτάτε για τον τρόπο καταρτίσεως του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στον καταρτιζόμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγρ. 4.1.302 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, καταχωρούνται, από τους λογαριασμούς του υποδείγματος αυτού, εκείνοι για τους οποίους συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρχουν αντίστοιχα ποσά. Συνεπώς, στην περίπτωσή
σας, που από νόμιμη αιτία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για τα κέρδη της χρήσεως, στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων δεν θα περιληφθεί ο αντίστοιχος λογαριασμός. Υπενθυμίζεται όμως ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43α, παραγρ.1, περίπτ.ιζ', Κωδ. Ν.2190/1920, πρέπει να περιληφθεί σχετική διευκρίνιση στο Προσάρτημα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο