Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 194/2120/1994 Λογιστικός χειρισμός επιδοτήσεων

(Λογιστικός χειρισμός επιδοτήσεων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητραΛογιστικός χειρισμός επιδοτήσεων Νο 194. Γνωμ. 2120/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας 5000/1419/23.12.93, σας γνωρίζουμε ότι, για το λογιστικό χειρισμό των λαμβανομένων (από το Δημόσιο ή την ΕΟΚ) επιχορηγήσεων για την πραγματοποίηση πάγιων επενδύσεων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 2.2.402 περίπτ. ζ' (εδάφια α', β' και γ' ) του Ελληνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου.

Η εφαρμογή του χειρισμού αυτού δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι απαλλάσσεσθε της φορολογίας εισοδήματος.
Για την τακτοποίηση των προηγούμενων χρήσεων, κατ' ανάγκη πρέπει (με εγγραφή στην παρούσα χρήση) το σχετικό ποσό (που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις κ.λπ., όπως ορίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ.) να μεταφερθεί από το λογαριασμό 41.10
"επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", στην πίστωση του λογαριασμού 82.01 "έσοδα προηγούμενων χρήσεων" (και ανοιγόμενου ιδιαίτερου τριτοβάθμιού του).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο