Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 201/2127/1994 Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών

(Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών
Νο 201. Γνωμ. 2127/1994

Με το FAX που μας απευθύνατε μας περιγράφετε το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείτε για την τακτοποίηση των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή εμπορεύσιμων αγαθών, προερχόμενων από το εξωτερικό και ερωτάτε εάν ο χειρισμός αυτός είναι σύμφωνος με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.).


Η απάντησή μας είναι ότι οι χειρισμοί σας, όπως περιγράφονται στο πιο πάνω FAX, είναι σύμφωνοι με το Γ.Λ.Σ., δεδομένου ότι στις μερίδες αποθήκης καταχωρούνται οι ποσότητες που πραγματικά παραλαμβάνονται και εισάγονται στην αποθήκη και με την αξία των ελλειμμάτων χρεώνεται ο οίκος του εξωτερικού ή η ασφαλιστική εταιρία και ακολουθούν οι γνωστές τακτοποιήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο