Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 189/2109/1993 Εκδοση φορτωτικών και λοιπά ερωτήματα φορολογικού περιεχομένου

(Εκδοση φορτωτικών και λοιπά ερωτήματα φορολογικού περιεχομένου)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εκδοση φορτωτικών και λοιπά ερωτήματα φορολογικού περιεχομένου

Νο 189. Γνωμ. 2109/1993

Σε απάντηση του εγγράφου σας 78006/7-12-93 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Τα ερωτήματα του εγγράφου σας αυτού, εκτός από το πιο κάτω, είναι φορολογικού περιεχομένου και αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
β) Το μοναδικό ερώτημα που αφορά το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ασαφές, δεδομένου ότι αναφέρει: "για το λογιστικό χειρισμό, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., των ενεγγύων πιστώσεων που χορηγούνται από τις Τράπεζες συγκεκριμένα ερωτάται: ποίους λογαριασμούς κινούν και πώς κλείνουν οι λογαριασμοί αυτοί". Σημειώνουμε, πάντως, ότι η λογιστική παρακολούθηση των εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών ρυθμίζεται από την παραγρ. 2.2.203 του Γ.Λ.Σ. (σχετική είναι και η Γνωμάτευσή μας 159/2035/1993).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο