Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 167/2077/1993 Λογιστική παρακολούθηση στεγαστικών δανείων

(Λογιστική παρακολούθηση στεγαστικών δανείων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική παρακολούθηση στεγαστικών δανείων

Νο 167. Γνωμ. 62686/1993

Με την επιστολή σας 30866/5.8.1993, μας γνωρίζετε ότι, επειδή η κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας σας είναι η χορήγηση στεγαστικών δανείων, αντιμετωπίζετε "σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης και παρακολούθησης των εκατοντάδων χιλιάδων χορηγηθέντων δανείων" στον τριτοβάθμιο λογαριασμό 20.30.10, τον οποίο προβλέπει για τα δάνεια αυτά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) και ζητάτε να χηρσιμοποιείτε δευτεροβάθμιο λογαριασμό.

Σε απάντηση της επιστολής σας αυτής, σας γνωρίζουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Κ.Λ.Σ.Τ. (Π.Δ.384/1992) και τις διατάξεις των παραγράφων του 1.202, 2.2.201 και 2.2.700 περίπτ. 4, συμφωνούμε, οι Τράπεζες που χορηγούν πολυάριθμα στεγαστικά δάνεια να χρησιμοποιούν, για την παρακολούθησή τους, τον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 20.50 και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων εσόδων από τόκους να χρησιμοποιούν τον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 70.50.

Οι λογαριασμοί αυτοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους (ή και σε τεταρτοβάθμιους) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο