Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 124/1861/1993 Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων

(Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων

Νο 124. Γνωμ. 1861/1993


 Α) Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 1.100-1.102 Π.Δ.1123/1980) τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τις οικονομικές μονάδες γενικά, συνεπώς και από τα τουριστικά γραφεία ή επιχειρήσεις από τη διάθεση τουριστικών πακέτων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και εν προκειμένω στον λογαριασμό 73 "Πωλήσεις Υπηρεσιών" και τους υπολογαριασμούς του. Αντίστοιχα, τα έξοδα που γίνονται για κάθε τουριστικό πακέτο (άμεσα έξοδα) καθώς και τα γενικά έμμεσα έξοδα των τουριστικών επιχειρήσεων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς κατ' είδος των οργανικών εξόδων της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Μικτό αποτέλεσμα κατά τουριστικό πακέτο μπορείτε να προσδιορίζετε εσωλογιστικά μόνο στην αναλυτική λογιστική, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1.100-1.102 και 5.200 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στην Αναλυτική Λογιστική μπορείτε να τηρείτε τόσους λογαριασμούς όσα και τα τουριστικά πακέτα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα πιστώνονται με τα έσοδα του τουριστικού πακέτου και θα χρεώνονται με το κόστος του, οπότε θα προσδιορίζεται και το μικτό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθείτε και για τον υπολογισμό και τον έλεγχο του ΦΠΑ που αφορά κάθε τουριστικό πακέτο.
Οταν τηρείται χειρόγραφα η λογιστική και δεν υπάρχει νομική υποχρέωση τηρήσεως αναλυτικής λογιστικής, μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα, το κόστος και το μικτό αποτέλεσμα, συνεπώς και τον ΦΠΑ κάθε πακέτου, με αντίστοιχες εξωλογιστικές καρτέλες. Οταν το τουριστικό γραφείο ή η τουριστική επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για τη λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων, συνεπώς και των δεδομένων των τουριστικών πακέτων, μπορεί με κατάλληλο, απλό, προγραμματισμό να παρακολουθεί τα έσοδα, το κόστος, το μικτό αποτέλεσμα και τον ΦΠΑ κατά τουριστικό πακέτο, τόσο εσωλογιστικά -μέσω της αναλυτικής λογιστικής- όσο και εξωλογιστικά, μέσω στατιστικών μηχανογραφικών καταστάσεων.

Β) Σχετικά με τα πωλούμενα εισιτήρια για λογαριασμό τρίτων.

Με τη διάθεση του εισιτηρίου χρεώνεται ο λογ/σμός 38 "χρηματικά διαθέσιμα" ή 30 "πελάτες", με πίστωση του λογαριασμού 50 "προμηθευτές" ή 53 "πιστωτές", με το αντίτιμο της αξίας του εισιτηρίου, χρησιμοποιώντας έναν -ή και περισσότερους- από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 50.90-50.99 ή 53.90-53.97 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τον οποίο θα τιτλοφορήσετε κατάλληλα (π.χ. "Αεροπορικές Επιχειρήσεις - λογ/σμοί πωλήσεων εισιτηρίων για λογ/σμό τους") και στους τριτοβάθμιους θα εντάξετε τους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Με την απόδοση των χρημάτων που εισπράττονται χρεώνεται ο λογαριασμός 50 ή 53, με πίστωση 38 "χρηματικά διαθέσιμα". Οταν λογίζεται η προμήθεια και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο, χρεώνεται ο λογαριασμός 50 ή 53 και πιστώνεται ο λογαριασμός 73 "Πωλήσεις υπηρεσιών". Για τις χορηγούμενες προμήθειες σε άλλα ταξιδιωτικά γραφεία, για τις οποίες λαμβάνετε τιμολόγια προμηθειών, χρεώνεται ο λογαριασμός 63.02 "Προμήθειες για πωλήσεις" και πιστώνεται ο λογαριασμός 50 "προμηθευτές" ή 53 "πιστωτές".

Οσον αφορά τις εκπτώσεις που χορηγείτε προς πελάτες αγοράς εισιτηρίου με τη μορφή εκχώρησης μέρους της λαμβανόμενης προμηθείας σας, θα χρεώνετε τον αντίστοιχο λογαριασμό του εσόδου ο οποίος πιστώθηκε με το αρχικό ποσό της προμήθειας (πρωτοβάθμιος 73) ή, προκειμένου για παρεπόμενα έσοδα, πιστώνεται ο λογαριασμός 75.02.01 "Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο