Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 156/2031/1993 Εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. από τις επιχειρήσεις της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. από τις επιχειρήσεις της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. από τις επιχειρήσεις της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Νο 156. Γνωμ. 2031/1993

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παραγρ. 2 και 40 περ. 1 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Τρίτη κατηγορία βιβλίων εφαρμόζουν υποχρεωτικά, από 1-1-1993, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της Ομάδας 9, των οποίων η τήρηση είναι προαιρετική.

Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε τριτοβάθμιους γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 29 παραγρ. 1 του ίδιου Κώδικα, οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Τρίτης κατηγορίας υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ετήσιο ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 4.1.103, 4.1.202 και 4.1.302 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παραγρ. 2 εδαφ. β' του Κ.Β.Σ., οι πιο πάνω υποχρεώσεις αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις της Τρίτης κατηγορίας βιβλίων, οι οποίες δεν είχαν υποχρεωθεί με ειδικές διατάξεις σε πλήρη εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή σε άλλες πρόσθετες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι οι ειδικές αυτές διατάξεις (άρθρο 7 Ν.1882/1990 και σχετικές διατάξεις κωδ. Ν.2190/1920) εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τους υπόχρεους. Σε περίπτωση λανθασμένης κωδικοποιήσεως λογαριασμών, οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια οι μεταβολές (διορθώσεις) που έγιναν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο