Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 132/1879/1993 Υπολογισμός μηνιαίων αναλυτικών αποτελεσμάτων και άλλα θέματα εφαρμογής του Γ.Λ.Σ.

(Υπολογισμός μηνιαίων αναλυτικών αποτελεσμάτων και άλλα θέματα εφαρμογής του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Υπολογισμός μηνιαίων αναλυτικών αποτελεσμάτων και άλλα θέματα εφαρμογής του Γ.Λ.Σ.

Νο 132. Γνωμ. 1879/1993

α) Ο πλέον προσιδιάζων λογαριασμός, για την καταχώρηση των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών σας, οι οποίοι αμείβονται "με το κομμάτι" και με προμήθειες επί των πωλήσεων αλλά το ΙΚΑ τους έχει υπαγάγει στην ασφάλισή του (θεωρώντας τους ως παρέχοντας εξαρτημένη εργασία), είναι ο λογαριασμός του Γ.Λ.Σ. 60 "αμοιβές και έξοδα προσωπικού" (και ο τριβοβάθμιός του 60.00.09 κ.λπ.).
Εξυπακούεται ότι η κρίση για τη νομική φύση της σχέσεως αυτής εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας. Ο λογιστικός χειρισμός των αμοιβών αυτών δεν προδικάζει και υιοθέτηση αντίστοιχου νομικού χαρακτηρισμού της σχέσεως.

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στις παραγράφους 1.100, 1.101, 1.102, 5.211 και 5.217, ο υπολογισμός των αναλυτικών κατ' είδος βραχύχρονων (μηνιαίων κ.λπ.), αποτελεσμάτων από πωλήσεις (εμπορευμάτων ή προϊόντων) γίνεται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96 της Αναλυτικής Λογιστικής "Εσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα".
Αυτός ο υπολογισμός επιτρέπεται να γίνεται στη Γενική Λογιστική, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, ότι θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1.100 περ. 6 του Γ.Λ.Σ. γ) Η αμοιβή του τρίτου, για την υπ' αυτού επεξεργασία με το σύστημα του facon πρώτων υλών κ.λπ. κυριότητας και για λογαριασμό της επιχειρήσεώς σας, καταχωρείται στο λογαριασμό 61.03.00 "επεξεργασίες (facon)".

δ) Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος Α.Ε., ως αντιπροσωπεύουσα απαίτηση κατά του Δημοσίου, καταχωρείται στο λογαριασμό 33.13.00 του Γ.Λ.Σ. Οταν διαπιστωθεί ότι ο συμψηφισμός ή η επιστροφή της προκαταβολής αυτής είναι ανέφικτη, αποσβένεται ως απαίτηση ανεπίδεκτη εισπράξεως (με χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 "ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις").


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο