Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 165/2045/1993 Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων

(Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων

Νο 165. Γνωμ. 2045/1993

α) Τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα τρίτων προς πώληση για λογαριασμό τους, καταχωρούνται και παρακολουθούνται (κατ' είδος, ποσότητα και αξία) στο εξής ζεύγος λογαριασμών τάξεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.): 0.1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία. 01.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη. (Αναλύεται σε τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, όπως π.χ. κατ' είδος, ποσότητα και αξία και τρίτο) 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων. 05.02 Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη. (Αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά δικαιούχο τρίτο).

β) Το αντίτιμο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων των εμπορευμάτων των τρίτων καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 50.90 "Τρίτοι - λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους", ο οποίος αναλύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς των τρίτων. Οι λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με τα αποδιδόμενα στους τρίτους ποσά, με τα εις βάρος τους σχετικά έξοδα και με την προμήθειά σας.

γ) Η προμήθειά σας, που προκύπτει από τις σχετικές εκκαθαρίσεις, καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 73 "έσοδα από παροχή υπηρεσιών" (και σχετικού τριτοβάθμιού του), με χρέωση του πιο πάνω λογαριασμού 50.90 και των υπολογαριασμών του (προσωπικών λογαριασμών των τρίτων).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο