Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 155/2026/1993 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών

(Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών

Νο 155. Γνωμ. 2026/1993

α) Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) δύναται να εφαρμοσθεί από όλες τις οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από το εάν επιδιώκουν ή όχι κερδοσκοπικό αποτέλεσμα.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγρ. 2 και 7 παραγρ. 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), οι Ε.Π.Ε. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Γ.Λ.Σ., κατά την έκταση που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές (άρθρο 7 παραγρ. 2).

γ) Στην πιο πάνω αίτησή σας αναφέρετε ότι, η εταιρία σας παρότι "έχει περιβληθεί τον τύπο της ΕΠΕ, στην πράξη ουδεμία εμπορική πράξη επιχειρεί, λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ινστιτούτο για την ανάπτυξη του κλάδου Ξύλου - Επίπλου και την προώθηση δραστηριοτήτων υπέρ του κλάδου, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα" και για το λόγο αυτό δεν έχετε θεωρήσει τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να είχατε προβεί στις θεωρήσεις αυτές και να εφαρμόζατε το Γ.Λ.Σ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. Πάντως, για όλα τα θέματα του Κ.Β.Σ. αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε.

δ) Οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που λαμβάνετε από τον ΕΟΜΜΕΧ, για την κάλυψη των λειτουργικών σας δαπανών και την εκπόνηση μελετών κ.λπ. αναπτύξεως του κλάδου Ξύλου - Επίπλου, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού του Γ.Λ.Σ. 74.03 "ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις", ο οποίος έχει υιοθετηθεί με την
41/1063/1989 Γνωμάτευσή μας για ανάλογες περιπτώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο