Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 137/1915/1993 Λογιστικός χειρισμός εισπραττόμενων μερισμάτων, από τα οποία έχει γίνει παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις προ του Ν.2065/1992 διατάξεις

(Λογιστικός χειρισμός εισπραττόμενων μερισμάτων, από τα οποία έχει γίνει παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις προ του Ν.2065/1992 διατάξεις)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός εισπραττόμενων μερισμάτων, από τα οποία έχει γίνει παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις προ του Ν.2065/1992 διατάξεις

Νο 137. Γνωμ. 1915/1993

Σε απάντηση της επιστολής σας 13/2-93, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.2.710 περ. 2 και 2.2.304 περ. 10-β' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, στους λογαριασμούς 76.00 "έσοδα συμμετοχών" και 76.01 "έσοδα χρεογράφων" καταχωρούνται τα ονομαστικά ποσά των εσόδων από μερίσματα και ο παρακρατούμενος φόρος καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13 "Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι".

Στο τέλος της χρήσης, εάν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, ο παρακρατούμενος φόρος δεν συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 63.00 "φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος". Σημείωση: Μετά την ισχύ του Ν.2065/1992 δεν έχει εφαρμογή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο