Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 169/2076/1993 Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται ο βεβαιούμενος φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων

(Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται ο βεβαιούμενος φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται ο βεβαιούμενος φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων

Νο 169. Γνωμ. 2076/1993

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.403 περ. 4 εδάφ. δ' και ε' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ.1123/1980), τα ποσά του φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων και των σχετικών προσαυξήσεων, που βεβαιώνονται μέσα στη χρήση οριστικά και αμετάκλητα, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 42.04 "διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων", με πίστωση του λογαριασμού 54.99 "φόροι - τέλη καθυστερούμενοι προηγούμενων χρήσεων". Το υπόλοιπο του λογαριασμού 42.04 μεταφέρεται, στο τέλος της χρήσεως, στο λογαριασμό 88.06 "διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο