Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 187/2107/1993 Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

(Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

Νο 187. Γνωμ. 2107/1993

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2065/1992, η προκύπτουσα τελική διαφορά από τη διενεργούμενη με βάση τα άρθρα 20-22 του ιδίου νόμου αναπροσαρμογή των ακινήτων, κεφαλαιοποιείται, από τις ανώνυμες εταιρίες, "είτε με έκδοση νέων μετοχών, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας, είτε και με τους δύο τρόπους.... Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους μετόχους...".

β) Στο άρθρο 26 παρ. 4 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι "οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές άλλων ανώνυμων εταιριών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλία τους τις νέες μετοχές".

Η εμφάνιση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2.2.111 περίπτ. 2 και 2.2.402 περίπτ. 8 εδ. γ' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Δηλαδή, οι λαμβανόμενες χωρίς αντάλλαγμα νέες μετοχές (ή τα εταιρικά μερίδια ΕΠΕ) καταχωρούνται με την ονομαστική τους αξία, σε χρέωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις" ή του 18.01 "συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" ή του 34 "χρεόγραφα", ανάλογα (βλ. παρ. 2.2.111 περ. 1 Γ.Λ.Σ.), με πίστωση του λογαριασμού 41.06 "διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων" και οικείων τριτοβάθμιών του (κατά νόμο αναπροσαρμογής κ.λπ., ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες).

γ) Τα προηγούμενα επιβάλλεται να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, γιατί η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής πρέπει να γίνει με ομοιόμορφους κανόνες.

Συνεπώς, με τη διαφορά αναπροσαρμογής, με την οποία αυξάνεται η ονομαστική αξία των κατεχόμενων παλαιών μετοχών, χρεώνονται οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του 18.00 ή του 18.01 ή του 34, με πίστωση του λογαριασμού 41.06 και του οικείου υπολογαριασμού του. δ) Τα προηγούμενα (β' και γ') εφαρμόζονται και από τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν τα αντίστοιχα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο