Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 164/2055/1993 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων δημοσίου για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις

(Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων δημοσίου για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων δημοσίου για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις

Νο 164. Γνωμ. 2055/1993

Σας γνωρίζουμε ότι, οι επιχορηγήσεις που λαμβάνετε από το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1775/1988 "εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις", για να ιδρύετε ή να συμμετέχετε σε άλλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, καταχωρούνται στο λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", ο τίτλος του οποίου, για πληρέστερη σαφήνεια, συμπληρώνεται ως εξής: 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (άρθρου 3 Ν.1775/1988 για συμμετοχή μας σε άλλες επιχειρήσεις).

Για κάθε επιχορήγηση ανοίγεται ιδιαίτερος τριτοβάθμιος λογαριασμός (κάτω από τον 41.10). Η προβλεπόμενη, από την παρ. 2.2.402 περίπτ. 8 εδ. ζ', μεταφορά, στο μέλος κάθε χρήσεως, τμήματος της επιχορηγήσεως στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.05 "αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", δεν εφαρμόζεται για τις επιχορηγήσεις του άρθρου 3 Ν.1775/1988, δεδομένου ότι οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε απόσβεση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο