Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 149/2120/1993 Λογιστική καταχώριση πράξης μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μεταξύ μετόχων της ίδιας εταιρίας

(Λογιστική καταχώριση πράξης μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μεταξύ μετόχων της ίδιας εταιρίας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική καταχώριση πράξης μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μεταξύ μετόχων της ίδιας εταιρίας

Νο 149. Γνωμ. 2120/1993 Σε απάντηση σχετικής επιστολής με την οποία μας ζητάτε να σας υποδείξουμε τους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στους οποίους πρέπει να καταχωρίσετε πράξη μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σας, από ένα μέτοχό της σε άλλον, σας γνωρίζουμε ότι για τις μεταβιβάσεις μετοχών, από ένα μέτοχο σε άλλον δεν διενεργούνται λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας σας. Σας επισημαίνουμε όμως, ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8β του κωδ. Ν.2190/1920 περί ανώνυμων εταιριών, διευκρινίζοντας ότι το εκεί προβλεπόμενο ειδικό βιβλίο "ονομαστικών μετοχών" είναι εξωλογιστικό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο