Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 148/1974/1993 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

(Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

Νο 148. Γνωμ. 1974/1993

Με την επιστολή σας, ........... μας γνωρίζετε ότι, κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου της εταιρίας σας εταίρου και την είσοδο νέου, έγινε εκτίμηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και προσδιορίστηκε υπεραξία, για την οποία καταβάλλατε φόρο και χαρτόσημο και μας ερωτάτε να σας υποδείξουμε "τους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. σύμφωνα με το οποίο πρέπει να καταχωρίσουμε την, κατόπιν εκτίμησης, προκύψασα υπεραξία, του φόρου της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και τα τέλη χαρτοσήμου για την είσοδο του νέου εταίρου". Επί των ανωτέρω η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

α) Ο εξερχόμενος της εταιρίας σας εταίρος και μεταβιβάσας τα εταιρικά του μερίδια δικαιούται και το σχετικό αντίτιμο, συνεπώς αυτός βαρύνεται και με τους σχετικούς φόρους και όχι η εταιρία. Πάντως, εάν σύμφωνα με το καταστατικό ή μετά από σχετική απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων κ.λπ., οι φόροι αυτοί βαρύνουν την εταιρία, θα τους καταχωρίσετε στη χρέωση του λογαριασμού 81.00 "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και του τριτοβάθμιού του 81.00.99 "λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα".

β) Η "κατόπιν εκτίμησης προκύψασα υπεραξία" δεν είναι δυνατόν να καταχωριθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, γιατί το αντίτιμο μεταβιβάσεως των μεταβιβασθέντων εταιρικών μεριδίων περιέρχεται στον εξερχόμενο της εταιρίας και κύριο των μεριδίων εταίρο και όχι στην εταιρία. γ) Επισημαίνουμε ότι οι σχετικοί χειρισμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι και με τη διάταξη του άρθρου 28 παραγρ. 4 του Ν.3190/1955 "περί Ε.Π.Ε.", η οποία ορίζει ότι "η εταιρία δεν δύναται κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο