Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 185/2103/1993 Ανάλυση λογ/σμών αγορών και πωλήσεων όταν δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης του Κ.Β.Σ.

(Ανάλυση λογ/σμών αγορών και πωλήσεων όταν δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ανάλυση λογ/σμών αγορών και πωλήσεων όταν δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης του Κ.Β.Σ.

Νο 185. Γνωμ. 2103/1993

Εφόσον, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας αυτή, δεν είστε υποχρεωμένοι να τηρείται βιβλίο αποθήκης, δεν είναι υποχρεωτική η ανάλυση και τήρηση κατ' είδος των λογαριασμών αγορών της Ομάδας 2 καθώς και των λογαριασμών πωλήσεων των πρωτοβάθμιων 70-73. Για να δύνασθε, όμως, να προσδιορίζετε κατ' είδος (κατά ποιότητα κ.λπ.) αποτελέσματα, για την ενημέρωση της Διοικήσεως της εταιρίας σας, θα πρέπει να τηρήσετε προαιρετικά τέτοια ανάλυση, δεδομένου ότι, οι επιβαλλόμενες από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεώσεις αποβλέπουν στην εξασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος κ.λπ., τα οποία όμως (στοιχεία) δεν επαρκούν για την κάλυψη και των εσωτερικών αναγκών της επιχειρήσεως, που είναι και ο βασικός στόχος του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο