Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 178/2091/1993 Τήρηση ή όχι αποθήκης για τα είδη συσκευασίας και τρόπος τηρήσεώς της κατά το Γ.Λ.Σ.

(Τήρηση ή όχι αποθήκης για τα είδη συσκευασίας και τρόπος τηρήσεώς της κατά το Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Τήρηση ή όχι αποθήκης για τα είδη συσκευασίας και τρόπος τηρήσεώς της κατά το Γ.Λ.Σ.

Νο 178. Γνωμ.2091/1993

 Με την επιστολή σας, θέτετε τα ακόλουθα ερωτήματα, αναφορικά με τα επιστρεπτέα είδη συσκευασίας ιδιοκτησίας της επιχειρήσεως, καθώς και με τα είδη συσκευασίας τρίτων που βρίσκονται στις αποθήκες της επιχειρήσεως προς επιστροφή. Επί των ερωτημάτων αυτών η απάντησή μας, με βάση το Γ.Λ.Σ., παρατίθεται στη συνέχεια:

Ερώτημα 1: "Για τα επιστρεπτέα είδη συσκευασίας υπάρχει υποχρέωση τηρήσεως βιβλίου αποθήκης; εάν ναι, τότε θα υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αποθήκης και ομάδας 2 της Γεν. Λογιστικής". Η απάντηση είναι ότι, η τήρηση ή όχι βιβλίου αποθήκης καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) καθώς και από τις διαχειριστικές και λοιπές ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (για διασφάλιση της διαχειριστικής τάξεως κ.λπ.).
 Το "ισοζύγιο της αποθήκης" (για τα είδη συσκευασίας) δεν συμφωνείται με το λογαριασμό 28 "είδη συσκευασίας" της ομάδας 2, αλλά με τον ομώνυμο λογαριασμό 94.28 της ομάδας 9, με τον οποίο και συνδέονται οι μερίδες αποθήκης. Εάν δεν τηρείται η Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9), τότε, κατ' ανάγκη, το βιβλίο αποθήκης θα τηρείται εξωλογιστικά, όπως υποδεικνύει το Υπουργείο Οικονομικών στην περ. IV της εγκυκλίου του 1083657/ΠΟΛ.1226/17.6.1993. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ισοζυγίου αποθήκης και λογαριασμών ομάδας 2, γι' αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, και ιδίως εκείνες του μεταποιητικού τομέα, να τηρούν προαιρετικά την Αναλυτική Λογιστική, η εφαρμογή της οποίας είναι απλούστατη και εξασφαλίζει μεγάλα πλεονεκτήματα.

Ερώτημα 2: "Εάν στο τέλος της χρήσεως υπάρχουν στις αποθήκες της επιχειρήσεως ςπιστρεπτέα είδη συσκευασίας, πως θα εμφανισθούν στην απογραφή;"

Η απάντηση είναι ότι θα εφαρμοσθεί η διάταξη της παράγρ. 7 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με την οποία: "στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά, τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα, τα αποθέματα και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στον επιτηδευματία".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο