Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 177/2093/1993 Αξία κτήσεως εισαγομένων αγαθών

(Αξία κτήσεως εισαγομένων αγαθών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αξία κτήσεως εισαγομένων αγαθών

Νο 177. Γνωμ. 2093/1993


Με επιστολή σας μας γνωρίζετε:

α) Οτι προμηθεύεστε πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα από συγγενείς εταιρίες του εξωτερικού (Αγγλία), δηλαδή από εταιρίες που ανήκουν στον Ομιλο εταιριών στον οποίο ανήκει και η εταιρία σας.

β) Οτι για να αποφευχθεί η δημιουργία συναλλαγματικών διαφορών, συμφωνήσατε με τους προμηθευτές σας αυτούς, το αντίτιμο των αγαθών τους, που αγοράζετε, να το εξοφλείτε, πάντοτε, με βάση την επίσημη τρέχουσα δραχμική αξία των λιρών Αγγλίας της ημερομηνίας εκδόσεως των τιμολογίων τους προς την εταιρία σας.

γ) Οτι με τη συμφωνία αυτή: - στις περιπτώσεις που, κατά την ημέρα εξοφλήσεως του τιμολογίου, η επίσημη τρέχουσα τιμή της λίρας Αγγλίας είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας τιμής της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου, εμβάζετε στον προμηθευτή το μικρότερο ποσό λιρών που αντιστοιχεί στις δραχμές της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου και έτσι δεν προκύπτει συναλλαγματική διαφορά. - Εάν όμως, κατά την εξόφληση του τιμολογίου, η επίσημη τρέχουσα τιμή της λίρας είναι μικρότερη εκείνης της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου, (οπότε στις δραχμές της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου αντιστοιχεί μεγαλύτερο ποσό λιρών), επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιτρέπει την αποστολή μεγαλύτερου ποσού λιρών από το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο, εμβάζετε στον προμηθευτή το ποσό των λιρών που αναγράφεται στο τιμολόγιό του και έτσι προκύπτει πιστωτική συναλλαγματική διαφορά, και ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον ενδεικνυόμενο λογιστικό χειρισμό των πιο πάνω γεγονότων, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Επί των ανωτέρω η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

 α) Εφόσον έχετε συμφωνήσει, με τους Αγγλους προμηθευτές σας, να εξοφλείτε τα τιμολόγιά τους στη δραχμική αξία, που προκύπτει από τη μετατροπή των λιρών Αγγλίας σε δραχμές με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως της λίρας της ημερομηνίας εκδόσεως κάθε τιμολογίου, αυτή είναι και η τιμολογιακή αξία κτήσεως των αντίστοιχων αγαθών, με την οποία θα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των αποθεμάτων της Ομάδας 2 και του λογαριασμού 94 (προσαυξανόμενη με τα ειδικά και άμεσα έξοδα αγοράς).

Με την ίδια αξία θα πιστώνονται και οι οικείοι λογαριασμοί των προμηθευτών.
β) Συναλλαγματική διαφορά θα προκύπτει μόνο στις περιπτώσεις που, κατά την εξόφληση του τιμολογίου του προμηθευτή σας, η επίσημη τρέχουσα τιμή (πωλήσεως) της λίρας θα είναι μικρότερη εκείνης της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου, οπότε, λόγω των περιορισμών της Τράπεζας Ελλάδος, θα προκύπτει πιστωτική συναλλαγματική διαφορά, η οποία θα καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 "συναλλαγματικές διαφορές".

γ) Εάν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού υπάρχουν υποχρεώσεις από ανεξόφλητα τιμολόγια των πιο πάνω προμηθευτών σας και η επίσημη τρέχουσα τιμή της λίρας, την ημέρα αυτή, είναι μικρότερη εκείνης της ημερομηνίας εκδόσεως των τιμολογίων αυτών, οι υποχρεώσεις αυτές αποτιμούνται στην τρέχουσα αξία της λίρας και η προκύπτουσα πιστωτική συναλλαγματική διαφορά καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 44.14 "προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων" (και αρμόδιου υπολογαριασμού του) και τακτοποιείται κατά την εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων μέσα στην επόμενη χρήση.

Αντίθετα, εάν η τρέχουσα τιμή της λίρας είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της ημέρας εκδόσεως των τιμολογίων, η αποτίμηση των υποχρεώσεων γίνεται με βάση την τελευταία αυτή τιμή και έτσι, στην περίπτωση αυτή, δεν προκύπτει συναλλαγματική διαφορά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο