Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 170/2078/1993 Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας

(Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας

Νο 170. Γνωμ. 2078/1993

α) Σύμφωνα με την παράγρ. 5.215 περ. 13 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), τα αποθέματα που αποστέλλονται σε τρίτους, για οποιαδήποτε αιτία (παρακαταθήκη, προς πώληση, για ενέχυρο, για συσκευασία παραγγελθέντων εμπορευμάτων κ.λπ.), παρακολουθούνται στους ιδιαίτερους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς που ανοίγονται κάτω από το λογαριασμό 94 "αποθέματα". "Η παρακολούθηση αυτή γίνεται κατά ποσότητα και αξία, αναλυτικά για κάθε είδος αποθέματος, αποθηκευτικό χώρο και κατηγορία στην οποία ανήκει, με τρόπο που να εξασφαλίζεται σε κάθε στιγμή η πληροφόρηση για τις αξίες των αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας που βρίσκονται σε τρίτα πρόσωπα και για τους ειδικούς όρους από τους οποίους διέπονται αυτά". Συνεπώς, τα υλικά συσκευασίας που αποστέλλονται στο εξωτερικό (σε τρίτη χώρα) "με σκοπό την πλήρωσή τους με φάρμακα και την επανεισαγωγή τους στην Ελλάδα", καταχωρούνται με την αξία κτήσεώς τους στο λογαριασμό 94.24.97 "πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας σε τρίτους" και σε ιδιαίτερη μερίδα αποθήκης κατά ποσότητα και αξία (που θα είναι υπολογαριασμός του 94.24.97).

β) Μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής των εμπορευμάτων, συσκευασμένων στα πιο πάνω υλικά συσκευασίας και ενημέρωση (με πίστωση του 90.02 "αγορές λογισμένες") των αρμόδιων υπολογαριασμών του 94.20 "εμπορεύματα", μεταφέρεται στους υπολογαριασμούς αυτούς, από το λογαριασμό 94.24.97, και η αξία των υλικών συσκευασίας και έτσι ολοκληρώνεται το κόστος κτήσεως των εμπορευμάτων αυτών.

γ) Τα άμεσα (ειδικά) έξοδα, που πραγματοποιούνται για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω υλικών συσκευασίας, καταχωρούνται σε υπολογαριασμό του 32 "παραγγελίες εξωτερικού", στον οποίο συγκεντρώνεται η αξία κτήσεως των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών (βλ. παράγρ. 2.2.303 του Γ.Λ.Σ.), η οποία (αξία κτήσεως) μεταφέρεται, στη συνέχεια, στους αρμόδιους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 20 "εμπορεύματα".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο