Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 162/2046/1993 Κοστολογικός χειρισμός ειδικών εξόδων υλικών συσκευασίας

(Κοστολογικός χειρισμός ειδικών εξόδων υλικών συσκευασίας)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κοστολογικός χειρισμός ειδικών εξόδων υλικών συσκευασίας

Νο 162. Γνωμ. 2046/1993

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα έξοδα εκτυπώσεως από τρίτους, πάνω σε φιαλίδιά σας, των στοιχείων της επιχειρήσεώς σας, του είδους κ.λπ. του καλλυντικού με το οποίο θα πληρώσετε κάθε φιαλίδιο, αποτελούν στοιχείο του κόστους παραγωγής των καλλυντικών και καταχωρούνται, κατά την πραγματοποίησή τους, στη χρέωση του λογαριασμού του Γ.Λ.Σ. 61.03 "επεξεργασίες από τρίτους" (και σε σχετικούς υπολογαριασμούς του), από τον οποίο μεταφέρονται, κατά το λογισμό του κόστους, στους οικείους λογαριασμούς υπολογισμού του κόστους της Ομάδας 9 (εκτός αν δεν τηρείτε την Ομάδα 9, γιατί δεν υποχρεούσθε κ.λπ., οπότε, κατ' ανάγκη, το λειτουργικό κόστος και το κόστος παραγωγής υπολογίζονται εξωλογιστικά, όπως καθορίζει το Υπουργείο Οικονομικών στην παραγρ. 28.5.2 περ. γ της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο