Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 161/2042/1993 Τρόπος τηρήσεως βιβλίου αποθήκης του Κ.Β.Σ. και του Λογαριασμού 94 "Αποθέματα"του Γ.Λ.Σ.

(Τρόπος τηρήσεως βιβλίου αποθήκης του Κ.Β.Σ. και του Λογαριασμού 94 "Αποθέματα"του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Τρόπος τηρήσεως βιβλίου αποθήκης του Κ.Β.Σ. και του Λογαριασμού 94 "Αποθέματα" του Γ.Λ.Σ.

Νο 161. Γνωμ. 2042/1993

α) Από τις παραγρ. 3.2 και 3.3 της εγκυκλ. του Υπουργείου Οικονομικών Η1033737/232/0015/ΠΟΛ.1155/5.8.1993 σαφώς προκύπτει ότι, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν την Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), εντάσσουν, στους τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κ.λπ. υπολογαριασμούς του λογαριασμού 94 "αποθέματα" του Γ.Λ.Σ., τις μερίδες του βιβλίου αποθήκης, τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.

Δηλαδή, δεν είναι άλλες οι μερίδες αποθήκης του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. και άλλοι οι κατ' είδος, ποσότητα και αξία τριτοβάθμιοι ή τεταρτοβάθμιοι κ.λπ. υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως εσείς νομίζετε, αλλά ταυτίζονται απόλυτα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρούνται όπως καθορίζεται στην παραγρ. 3.3 της πιο πάνω εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών .

β) Ως προς το χρόνο ενημερώσεως των λογαριασμών της Ομάδας 9 σας παραπέμπουμε στην Γνωμ. 88/1668/1992 Γνωμάτευσή μας.

γ) Η λειτουργία του λογαριασμού 93 "κόστος παραγωγής" περιγράφεται με σαφήνεια στην παραγρ. 5.214 του Γ.Λ.Σ., είναι απλή και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, εφόσον βέβαια το όλο σύστημα υπολογισμού του κόστους παραγωγής οργανωθεί σωστά και σύμφωνα με τους παραδεγμένους και σύγχρονους κανόνες λογισμού του (υπολογισμός του άμεσου κόστους, δίχως αυθαίρετους μερισμούς κ.λπ.). Υπογραμμίζεται ότι, το κόστος που προκύπτει από "εξωλογιστική κοστολόγηση" που εσείς προτιμάτε, είναι αναξιόπιστο και τελείως ακατάλληλο για σωστή πληροφόρηση της Διοικήσεως της επιχειρήσεως και τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, που είναι ο πρώτιστος στόχος του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο