Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 159/2035/1993 Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών

(Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών

Νο 159. Γνωμ. 2035/1993

Μετά τις γνωστές αλλαγές που επήλθαν από 1.1.93 στις διαδικασίες κ.λπ. των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών της ΕΟΚ, η δραχμική αξία των αγοραζόμενων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών και παραλαμβανόμενων χωρίς προηγούμενο τραπεζικό διακανονισμό της αξίας τους, κατ' αναλογική εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παραγρ. 2.3.1 (περίπτ. 1 και 2) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος της ημέρας παραλαβής των αγαθών.

Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της δραχμικής αξίας που θα προκύψει κατά την μεταγενέστερη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγματικών διατυπώσεων, θεωρείται συναλλαγματική διαφορά και καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81 "έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα". Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο συναλλαγματικός τραπεζικός διακανονισμός μέρους ή του συνόλου της αξίας έχει προηγηθεί της παραλαβής των αγαθών, το δραχμικό ποσό που προκύπτει από τον διακανονισμό αυτό αντιπροσωπεύει την δραχμική αξία του μέρους ή του συνόλου των αγοραζόμενων αγαθών.

Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζόμενων αγαθών γίνεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος της ημέρας που έγινε ο διακανονισμός μέρους ή του συνόλου της αξίας τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο