Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 146/1959/1993 Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των ξένων νομισμάτων

(Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των ξένων νομισμάτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των ξένων νομισμάτων

Νο 146. Γνωμ. 1959/1993

α) Τα εμπορεύματα και γενικά τα αποθέματα που αποστέλλονται προς πώληση (ή για ενέχυρο ή για επεξεργασία κ.λπ.) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους ιδιαίτερους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς του 94, που ανοίγονται και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. 13 της παραγράφου 5.215 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.). Σημειώνουμε ότι στη Γενική Λογιστική δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της διακινήσεως των αποθεμάτων (για οποιαδήποτε αιτία, όπως πωλήσεις, αποστολές σε τρίτους κ.λπ.), ούτε ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής ή του κόστους πωληθέντων κ.λπ. Ολα αυτά παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

β) Τα Ξένα Νομίσματα (Ξ.Ν.) παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 38 "χρηματικά διαθέσιμα".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο