Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 183/2099/1993 Λογιστικός χειρισμός χρησιμοποιήσεως ιδιοπαραγομένων ζώων για πάγια εκμετάλλευση

(Λογιστικός χειρισμός χρησιμοποιήσεως ιδιοπαραγομένων ζώων για πάγια εκμετάλλευση)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός χρησιμοποιήσεως ιδιοπαραγομένων ζώων για πάγια εκμετάλλευση

Νο 183. Γνωμ. 2099/1993 Τα επιλεγόμενα χοιρινά, από το χοιροτροφείο σας, "ως χοιρομητέρες και κάπρους, για 2-3 χρόνια", σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται, με το κόστος παραγωγής τους, στη χρέωση του λογαριασμού 14.06 "ζώα για πάγια εκμετάλλευση" και στην πίστωση οικείου υπολογαριασμού του 78 "ιδιοπαραγωγή παγίων - τεκμαρτά έσοδα". Ως προς το εάν, η άνω επιλογή θεωρείται "αυτοπαράδοση" του άρθρου 7 του Ν.1642/1986, αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο