Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 171/2083/1993 α) Διαχωρισμός αξίας κτήσεως ακινήτου σε αξία κτισμάτων και οικοπέδου β) Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως ειδικού αποθεματικού

(α) Διαχωρισμός αξίας κτήσεως ακινήτου σε αξία κτισμάτων και οικοπέδου β) Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως ειδικού αποθεματικού)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

α) Διαχωρισμός αξίας κτήσεως ακινήτου σε αξία κτισμάτων και οικοπέδου
β) Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως ειδικού αποθεματικού

Νο 171. Γνωμ. 2083/1993


α) Σύμφωνα με τις παρ. 2.2.104 περ. 10 και 2.2.105 περ. 7 και 9 του Γ.Λ.Σ., η αξία κτήσεως των οικοδομημένων ακινήτων διαχωρίζεται σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτισμάτων και καταχωρείται διαχωρισμένη στους αρμόδιους υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων 10 "εδαφικές εκτάσεις" και 11 "κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα", αντίστοιχα. Ο διαχωρισμός αυτός, εάν δεν προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο αγοράς, γίνεται με βάση σχετική έκθεση αρμόδιου τεχνικού (πολιτικού μηχανικού).

β) Σύμφωνα με την παρ. 2.2.402 περ. 8 εδ. ε' του Γ.Λ.Σ., σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως αποθεματικού για την κάλυψη ζημίας ή για να διανεμηθεί στους μετόχους, το σχετικό ποσό μεταφέρεται από τον οικείο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 41 στην πίστωση του λογαριασμού 88.07 "λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση". Αυτό το χειρισμό πρέπει να ακολουθήσετε και για τη διάθεση τμήματος του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη εκ πωλήσεως χρεογράφων για την κάλυψη ζημιών εκ πωλήσεως χρεογράφων, τροποποιώντας τον τίτλο "αποθεματικά προς διάθεση" του υποδείγματος του "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (Λ/88)" της παρ. 4.1.302 του Γ.Λ.Σ., ως εξής: "Διάθεση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη εκ πωλήσεως χρεογράφων νόμου ......... για την κάλυψη ισόποσης ζημιάς από πώληση χρεογράφων".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο