Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 133/1886/1993 Τρόπος αποσβέσεως αξίας κτήσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

(Τρόπος αποσβέσεως αξίας κτήσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Τρόπος αποσβέσεως αξίας κτήσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Νο 133. Γνωμ. 1886/1993

Το εφάπαξ ποσό που καταβάλατε για την παραχώρηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως "άδειας Κινητής Τηλεφωνίας 20ετούς διάρκειας (Αύγουστος 1992 - Ιούλιος 2012)", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγρ. 4 περ. γ' του κωδ. 2190/1920 "περί ανωνύμων Εταιριών" και της παρ. 2.2.110 περ. 4 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980) αποσβένεται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας του δικαιώματος. Συνεπώς, η πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική σας χρήση θα επιβαρυνθεί αναλογικά (ανάλογα με τους μήνες της διάρκειάς της).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο