Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 128/1874/1993 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση

(Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση

Νο 128. Γνωμ. 1874/1993

Οι ανεγειρόμενες από κτηματικές - οικοδομικές επιχειρήσεις οικοδομές προς πώληση, εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα από βιομηχανική επιχείρηση και συνεπώς οι αγοραζόμενες εδαφικές εκτάσεις για την ανέγερση, σ' αυτές, οικοδομών προς πώληση, εξομοιώνονται με τις πρώτες ύλες των βιομηχανικών επιχειρήσεων και καταχωρούνται στο λογαριασμό 24 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ο τίτλος του οποίου συμπληρώνετια ως εξής: "πρώτες και βοηθητικές ύλες (οικόπεδα και υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση)". Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους ανεγέρσεως των πιο πάνω οικοδομών κ.λπ. σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφα των γνωματεύσεών μας 30/1021/1988 και Γνωμ. 54/1291/1990


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο