Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 112/1833/1992 Τήρηση Κ.Λ.Σ.Τ. από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών

(Τήρηση Κ.Λ.Σ.Τ. από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Τήρηση Κ.Λ.Σ.Τ. από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών

Νο 112. Γνωμ. 1833/1992 Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 2.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών (που διαβιβάστηκε στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών με το έγγραφό μας 1765/14.7.1992), τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών δεν υποχρεούνται (εφόσον εννοείται δεν έχουν την μορφή Α.Ε.), να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό. Στις σχετικές Οδηγίες, όμως, της ΕΟΚ (86/635/ΕΟΚ,89/117/ΕΟΚ) περιλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις για τα υποκαταστήματα αυτά, αλλά είναι άγνωστο με ποιο τρόπο θα περιληφθούν στην Ελληνική Νομοθεσία, κατά την προσαρμογή της προς τις διατάξεις των Οδηγιών αυτών. Κατά τη γνώμη μας, εάν τα λειτουργούντα στην Ελλάδα Υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών δεν εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών θα πρέπει να εφαρμόσουν τη διάταξη του άρθρου 7 παράγρ. 2 εδάφιο α' του Π.Δ.186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων", σύμφωνα με την οποία "ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ.1123/1980), μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών, σε επίπεδο τριτοβάθμιων λογαριασμών, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο