Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 119/1850/1992 Ειδικά θέματα επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογρφικών ταινιών

(Ειδικά θέματα επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογρφικών ταινιών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Ειδικά θέματα επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογρφικών ταινιών

Νο 119. Γνωμ. 1850/1992

Σε απάντηση των ερωτημάτων της επιστολής σας, ημερομ. 28.11.92, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:

α) Τα έξοδα φαγητού του προσωπικού της επιχειρήσεως καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02 "παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού". Οταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες χρησιμοποιείται ο λογ/σμός 64.98 "διάφορα έξοδα" (και οικείος υπολογαριασμός).

β) Οι αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.00 (και σε οικείο υπολογαριασμό του). γ) Οι αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών καταχωρούνται στο λογ/σμό 61.01 "αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου".

δ) Τα λοιπά έξοδα που αναφέρετε στην επιστολή σας (ενοικίαση μηχανημάτων, ενοικίαση στούντιο κ.λπ.), καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς της Ομάδας 6 του Γ.Λ.Σ. (σε υπολογαριασμούς του 62.04 "ενοίκια"), των οποίων η ανεύρεση από το Λογιστή σας είναι εύκολη.

ε) Τα τιμολόγια αγοράς διαφόρων υλικών, τα οποία χρησιμοποιείτε για την παραγωγή των ταινιών, καταχωρούνται στους αρμόδιους, λογαριασμούς της ομάδας 2 (24 ή 25).

στ) Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών μέχρι την ημέρα κλεισίματος της χρήσεως, των οποίων η παραγωγή ολοκληρώνεται την επόμενη χρήση, τελικά (μετά την διεκπεραίωση των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2.2.803, 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ.) θα εμφανισθούν στο λογαριασμό 23 "παραγωγή σε εξέλιξη".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο