Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 104/1788/1992 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται "οι δαπάνες τουριστικού γραφείου"

(Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται "οι δαπάνες τουριστικού γραφείου")

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται "οι δαπάνες τουριστικού γραφείου"

Νο 104. Γνωμ. 1788/1992

Σε απάντηση της επιστολής σας ημερομ. 10.8.1992, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρετε και το ότι "Τουριστικό Γραφείο χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς "Εξοδα πακέτου" και "εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων και πληρωμές για λογαριασμό τρίτων" και μας ερωτάτε σε ποιους κωδικούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) μπορούν να ενταχθούν κ.λπ. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Υπογραμμίζουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. οι τίτλοι των οποίων είναι σαφείς και δηλωτικοί του περιεχομένου τους και επιπλέον καθορίζεται και με ειδικούς κανόνες το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας τους.

β) Δεν δύνασθε να χρησιμοποιήσετε τον κενό πρωτοβάθμιο λογ/σμό 67, γιατί οι κενοί πρωτοβάθμιοι προορίζονται να καλύψουν ειδικές περιπτώσεις κλάδων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από μεμονωμένες επιχειρήσεις, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται άνετα από τους προβλεπόμενους στο Γ.Λ.Σ. λογαριασμούς, όπως στην περίπτωσή σας. Δύνασθε, όμως, να χρησιμοποιήσετε τους κενούς δευτεροβάθμιους 62.90-62.97, για να καταχωρείτε έξοδα που δεν υπάγονται στους συμπληρωμένους δευτεροβάθμιους.

γ) Σύμφωνα με τις παραγρ. 1.101, 1.102, 2.2.602 και 2.2.803 του Γ.Λ.Σ. ( τα Οργανικά έξοδα ("έξοδα εκμεταλλεύσεως") καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς της ομάδας 6 κατ' είδος και στο τέλος της χρήσεως, μετά τη χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται στο λογ/σμό 80.00 "λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως". Τα έξοδα αυτά μεταφέρονται, μέσω του λογ/σμού 90 "διάμεσοι αντικριζόμενοι λογαριασμοί και των υπολογαριασμών του, και στο λογ/σμό 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους", στους υπολογαριασμούς τους οποίους σχηματίζεται το λειτουργικό κόστος (βλ. και παραγρ. 5.213 αριθμ. 1-7 του Γ.Λ.Σ.). Συνεπώς η συγκέντρωση του κόστους των παρεχομένων από το Τουριστικό Γραφείο υπηρεσιών (που στην επιστολή σας αποκαλείτε "έξοδα πακέτα"), πρέπει να γίνεται σε υπολογαριασμούς του 92.00 "έξοδα λειτουργίας παραγωγής", του οποίου τον τίτλο μπορείτε να τροποποιήσετε ανάλογα (π.χ. σε "έξοδα παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών"). Υπόψη και η ευχέρεια που παρέχεται από την παράγρ. 2.2.603 του Γ.Λ.Σ.

δ) Τα χρήματα που εισπράττετε από Τουριστικό Γραφείο του εξωτερικού για να διενεργείτε πληρωμές για λογαριασμό του, καταχωρούνται πάντοτε στη χρέωση του λογαριασμού 38.00 "Ταμείο" (και ποτέ σε λογαριασμούς τάξεως), με πίστωση του λογ/σμού 53 "πιστωτές διάφοροι" και ενός εκ των κενών δευτεροβάθμιων του 53.91-53.97 (τον οποίο θα τιτλοφορήσετε κατάλληλα). Στη χρέωση των λογαριασμών αυτών (53 και του δευτεροβάθμιου του 53.91 ή 53.92 κ.λπ.) με πίστωση του Ταμείου (λογ/σμός 38.00) θα καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες πληρωμές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο