Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 100/1739/1992 Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

(Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Νο 100. Γνωμ. 1739/1992

Σε απάντηση του ερωτήματός σας από 26.5.1992 αναφορικά με το χαρακτήρα και τον λογιστικό χειρισμό των διαφορών (κέρδους ή ζημίας) που προκύπτουν από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.710 περίπτ. 2δ σε συνδυασμό με την παραγρ. 2.2.305 περίπτ. 11 του Ε.Γ.Λ.Σ. οι διαφορές που προκύπτουν από την πώληση των χρεογράφων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, όταν μεν είναι θετικές (κέρδη) καταχωρούνται στο λογαριασμό 76.04.02 "Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων", όταν δε είναι αρνητικές (ζημία) καταχωρούνται στο λογ/σμό 64.12.02 "Διαφορές από πωλήσεις χρεογράφων". Οι διαφορές αυτές (το αποτέλεσμα) προσδιορίζονται στους οικείους λογ/σμούς του 34, οι οποίοι πιστώνονται με το τίμημα πωλήσεων των χρεογράφων, μεταφέρονται δε στους λογ/σμούς 64.12.02 ή 76.04.02 κατά περίπτωση.

2. Οσον αφορά τη δυνατότητά σας σχηματισμού αφορολογήτου αποθεματικού επί των κερδών από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων το θέμα είναι φορολογικό και συνεπώς διευκρινιστικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο