Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 118/1845/1992 Λογιστική απεικόνιση της ζημιάς από συμμετοχή σε κοινοπραξία κατά το Γ.Λ.Σ.

(Λογιστική απεικόνιση της ζημιάς από συμμετοχή σε κοινοπραξία κατά το Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική απεικόνιση της ζημιάς από συμμετοχή σε κοινοπραξία κατά το Γ.Λ.Σ.

Νο 118. Γνωμ. 1845/1992 Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 17.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι η ζημία που αναλογεί στην Εταιρία σας, από τη συμμετοχή της σε Κοινοπραξία, δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί σε λογαριασμούς ουσίας (δηλαδή σε λογαριασμούς των Ομάδων 1-8). Η ορθή αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού είναι να γίνει σχετική πρόβλεψη με χρέωση του λογαριασμού 83.10 και πίστωση του λογαριασμού 44.10. Το ίδιο ισχύει και για αναλογία ζημίας από συμμετοχή σε ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη εταιρία για τα ομόρρυθμα μέλη της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο