Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 92/1684/1992 Εγγυητικές επιστολές που καλύπτουν απαιτήσεις από διαφημίσεις

(Εγγυητικές επιστολές που καλύπτουν απαιτήσεις από διαφημίσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Εγγυητικές επιστολές που καλύπτουν απαιτήσεις από διαφημίσεις

Νο 92. Γνωμ. 1684/1992

Τα λαμβανόμενα από τις Τράπεζες ποσά δανείων ή χρηματοδοτήσεων, με ενεχυρίαση Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών πελατών σας, παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 45.10 (τα μακροπρόθεσμα δάνεια) Ε.Λ.Σ. 2.2.406 και 52 (οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις) Ε.Λ.Σ. 2.2.503.

Για την εμφάνιση στον ισολογισμό του γεγονότος ότι "τα δάνεια αυτά εξυπηρετούνται από την εξόφληση των εγγυητικών επιστολών και πελατών" δύνασθε να καταχωρήσετε σχετική διευκρινιστική σημείωση κάτω από τον ισολογισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο