Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 110/1817/1992 Απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως του Γ.Λ.Σ.

(Απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως του Γ.Λ.Σ.

Νο 110. Γνωμ. 1817/65345/1992

Σε απάντηση της επιστολής σας ημερομ. 15.10.1992, σας γνωρίζουμε ότι, η Επιτροπή Επιλύσεως Λογιστικών Αμφισβητήσεων, από την οποία ζητάτε με την επιστολή σας αυτή να σας απαλλάξει από την υποχρέωση τηρήσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα (βλ. άρθρο 6 Ν.1819/1988). Σας υποδεικνύουμε να απευθυνθείτε στην προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) Επιτροπή, συνεννοούμενοι προηγούμενα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο