Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 88/1668/1991 Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9

(Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9

 Νο 88. Γνωμ.1668/1991

 α) Οπως διευκρινίζεται και στην υπ' αρίθμ. 1389/1990 Γνωμ. του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (βλ. παράγρ. 6 περίπτ. γ και δ), στην οποία αναλύεται η έκταση κ.λπ. της υποχρεωτικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), που επιβλήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1882/1990, οι υποχρεωτικής τήρησης λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (Ομάδας 9) πρέπει να ενημερώνονται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον στο τέλος της χρήσεως, αρκεί η ενημέρωση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των παραγρ. 5.213-5.219 του Γ.Λ.Σ., δηλαδή το λειτουργικό κόστος στους υπολογαριασμούς του 92 και το κόστος παραγωγής στους υπολογαριασμούς του 93 να προσδιορίζεται δίχως αυθαίρετους μερισμούς, αλλά με βάση τα πραγματικά γεγονότα του σκοπού και της αιτίας αναλώσεως των εξόδων καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών.

β) Διευκρινίζεται ότι η περίοδος του μηνός, που αναφέρεται στις παραγρ. 5.210 αρίθμ.3 και 5.215 αρίθμ.10 περ.α' του Γ.Λ.Σ. είναι μια ενδεικτική προθεσμία και όχι αποκλειστική.

γ) Υπογραμμίζεται ότι, το ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής εξασφαλίζει, από τον όλο σχεδιασμό του, τον άνετο και σωστό υπολογισμό του κόστους παραγωγής βραχυχρονίως (μηνιαίως κ.λπ.) καθώς και αναλυτικών (κατ' είδος δραστηριότητας) βραχύχρονων αποτελεσμάτων, των οποίων η έγκαιρη γνώση αποτελεί, για τη Διοίκηση της επιχειρήσεως, πολυτιμότατη πληροφορία.

Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, τα αναλυτικά βραχύχρονα - μηνιαία κυρίως - αποτελέσματα αποτελούν τη βάση, για τη σωστή διοίκηση και διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η επιτακτική αυτή ανάγκη σήμερα μπορεί να καλυφθεί πολύ πιο άνετα από ό,τι στο παρελθόν, με εφαρμογή του αυτοτελούς κυκλώματος της Αναλυτικής Λογιστικής σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι εξασφαλίζουν μεγάλες και ποικίλες δυνατότητες και ευκολίες (ταυτόχρονη ενημέρωση των λογαριασμών της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής κ.λπ.) και η χρήση τους έχει γενικευθεί.

Το Ε.Σ.Υ.Λ. πιστεύει ότι αυτόν τον ιδεώδη τρόπο τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής πολύ σύντομα θα τον επιλέξουν οι εταιρίες με δική τους πρωτοβουλία, γιατί θα αντιληφθούν τα τεράστια πλεονεκτήματά του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο